PL GB
 
 
:
:
Doradztwo i badanie rynku nieruchomości

Analiza opłacalności inwestycji i Due diligence komercyjne – oferujemy obiektywne spojrzenie na daną nieruchomość, przedstawiając możliwości podniesienia jej wartości zarówno po stronie dochodów czynszowych, jak i wartości kapitałowej. Możemy przeprowadzić analizę przedsięwzięcia inwestycyjnego uwzględniając przy ocenie założenia rynkowe, w oparciu o zebrane w bazie Comparables.pl dane porównywalne.

Badanie rynku – oferujemy pełen zakres czynności, zmierzających do stworzenia przesłanek do podejmowania świadomych decyzji biznesowych. Oferowany produkt obejmuje zarówno analizę podaży, popytu i cen, jak również przewidywania i prognozy oparte na długoletnich obserwacjach rynku nieruchomości.