PL GB
 
 
:
:
Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

 

1.            Dane osobowe Abonentów, podmiotów będących właścicielami i posiadaczami nieruchomości o których informacje umieszczone są w Portalu oraz podmiotów będących stronami transakcji o których informacje umieszczone są w Portalu podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Abonent dobrowolnie udostępnia WWW.COMPARABLES.PL swoje dane osobowe w związku korespondencją prowadzoną z WWW.COMPARABLES.PL oraz z wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego.

2.            Poprzez wypełnienie i przesłanie do WWW.COMPARABLES.PL danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym, Abonent udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez WWW.COMPARABLES.PL.

3.            Dane Abonentów nie zostaną przekazane żadnej instytucji zewnętrznej, która mogłaby wykorzystać je w celach marketingowych lub do oferowania swoich usług, bez ich zgody. 

4.            WWW.COMPARABLES.PL może być zobowiązane do ujawnienia danych Abonentów w zakresie wymaganym i dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawne. 

5.            Abonenci mają prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

6.            Abonent zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych abonentów, które otrzymał od WWW.COMPARABLES.PL w związku z korzystaniem z WWW.COMPARABLES.PL, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od innego abonenta, którego dane dotyczą.

 

7.            Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Abonentów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez WWW.COMPARABLES.PL w ramach WWW.COMPARABLES.PL.

 

8.            Dane podawane przez Abonenta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Abonentem w ramach obsługi WWW.COMPARABLES.PL oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach WWW.COMPARABLES.PL. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Abonent spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Abonentom przez WWW.COMPARABLES.PL informacji o działaniach WWW.COMPARABLES.PL i świadczonych przez WWW.COMPARABLES.PL usługach. Abonent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

 

9.            WWW.COMPARABLES.PL wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 

10.         WWW.COMPARABLES.PL stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Abonentów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Abonentów z WWW.COMPARABLES.PL. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z WWW.COMPARABLES.PL, może jednak spowodować pewne utrudnienia.